f Technalion Talent Tracker | Technalion

Technalion Talent Tracker

Technalion Talent Tracker (TTT) is een online 360 graden feedback systeem, bedoeld om inhoud te geven aan fieldmanagement en de ingezette medewerker te ontwikkelen op competenties. Het systeem beschikt over een competentiedatabase van 50 competenties, waaruit in samenspraak met de opdrachtgever een set van maximaal 6 relevante competenties geselecteerd wordt. Deze set van competenties wordt vervolgens gescoord door de medewerker zelf, zijn leidinggevende en een collega. De rapportage welke dit oplevert, zal door de Technalion consultant met de medewerker en zijn leidinggevende besproken worden. Indien er competenties verbeterd dienen te worden, dan zal de Technalion consultant hierin adviseren. Er bestaat de mogelijkheid om onze softskill-trainster in de zetten of gebruik te maken van onze speciaal geselecteerde opleidingspartners.

Wilt u meer weten over het nut van het inzetten van TTT? Klik dan hier voor het maken van een vrijblijvende afspraak.